X
مناقصات و مزایدات
((آگهی مزایده عمومی))       بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی در نظر دارد هفت قطعه از قطعات تفکیکی واقع درخیابان باقر خان شهرک ایثار شهرستان ارومیه خود را از طریق مزایده عمومی و بشرح جدول ذیل به فروش برساند.علاقمندان به خرید می توانند جهت دریافت اسناد مزایده در ساعات اداری به آدرس: ارومی...
پنجشنبه، 24 تیر 1400 - 03:30
(( آگهی مزایده حضوری )) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی درنظر دارد خودروهای مشروحه مازاد بر نیاز و اموال راکد انبار خود را از طریق مزایده حضوری بفروش برساند. متقاضیان می توانند جهت بازدید و آگاهی از شرایط مزایده همه روزه از تاریخ 1400/04/05 لغایت 1400/04/08 از ساعت 10 صبح الی 17 بعدازظهر ...
دوشنبه، 24 خرداد 1400 - 04:02
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی در نظر دارد دو واحد تجاری خود از مجتمع مسکونی-تجاری فردوس واقع در خیابان 17 شهریور نبش خیابان جانبازان شهرستان میاندوآب را از طریق مزایده عمومی و بشرح مشخصات ذیل به فروش برساند.علاقمندان به خرید می توانند همه روزه به استثناء ایام تعطیل از ساعت 8 صبح لغای...
شنبه، 01 خرداد 1400 - 09:22
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی در نظر دارد اجرای محوطه سازی،فضای سبز وپیاده راه سازی پروژه انبوه سازی مسکن جانویسلوی شهرستان ارومیه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاران دارای صلاحیت واگذارنماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارائه...
پنجشنبه، 02 بهمن 1399 - 07:30
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی در نظر دارد دو دهنه واحد تجاری واقع در خیابان 17 شهریور نبش خیابان جانباز شهرستان میاندوآب خود را از طریق مزایده عمومی و بشرح جدول ذیل به فروش برساند علاقمندان به خرید می توانند همه روزه به استثناء ایام تعطیل از ساعت 8 صبح لغایت 13 ظهر و از مورخ 99/10/0...
چهارشنبه، 10 دی 1399 - 18:23
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در نظر دارد خدمات مشاوره نظارت بر اجرای طرح های هادی روستایی را طبق شرایط زیر و از طریق مناقصه عمومی و به روش انتخاب براساس کیفیت و قیمت انجام نماید لذا از شرکت هایی که دارای رتبه جغرافیا و برنامه ریزی فضایی می باشد دعوت بعمل می آید نسبت به دریافت اسناد مناقصه...
ﺳﻪشنبه، 21 آذر 1396 - 11:32
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در نظر دارد خدمات مشاوره نظارت بر اجرای طرح های هادی روستایی را طبق شرایط زیر و از طریق مناقصه عمومی و به روش انتخاب براساس کیفیت و قیمت انجام نماید لذا از شرکت هایی که دارای رتبه جغرافیا و برنامه ریزی فضایی می باشد دعوت بعمل می آید نسبت به دریافت اسنا...
چهارشنبه، 13 بهمن 1395 - 12:39
آگهي فراخوان مناقصه عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجا نغربي در نظر دارد پروژه هاي ...
ﺳﻪشنبه، 12 اردیبهشت 1391 - 12:30
آگهي مناقصه عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي آذربايجان غربي در نظر دارد پروژه هاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي و ارزيابي كيفي به پيمانكاران واجد صلاحيت و داراي رتبه در رشته راه و باند واگذار نمايد لذا از كليه شركت ها و پيمانكاران كه تمايل به شركت د...
ﺳﻪشنبه، 12 اردیبهشت 1391 - 09:18
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها