X

به نام او که مبداء کلام است

در پی  فرمان تاریخی حضرت امام در 21 فروردین ماه 1358 و افتتاح حساب 100 و توجه عموم به این امر مهم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بیست و پنجم اردیبهشت ماه فعالیت خود را آغاز کرد . اساسنامه بنیاد در تاریخ هفدهم آذر ماه 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .

متن فرمان تاریخی در مورد افتتاح حساب 100 و تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت عزیز ، برادارن و خواهران دلیر و مبارز – ایدهم الله تعالی – اینک به مرحله حساسی از دوران انقلاب اسلامی خود رسیده ایم ، دوران سازندگی ، دورانی که باید از ثمرات مردم محروم و ستمدیده ایران بهره مند شوند . دورانی که باید شکوه نظام عدل اسلامی را لمس کنید . دورانی که باید همه دست به دست هم بدهیم تا ریشه فقر و استضعاف را بر کنید . شما مردم شریف ایران در جریان مبارزه با اسعمار و استثمار پیروزی بزرگی بدست آورید و توانستید با اتکاء به خدای متعال و وحدت کلمه ومشارکت قشرها بر طاغوت زمان غلبه کنید و پشت ابر قدرتها را بلرزانید ، اکنون نیز با خودیاری و همکاری برای مبارزه علیه فقر و محرومیت بسیج شود و با تایید الهی یه نجات مردم مستضعف کمر همت ببندید . در رژیم منفور پهلوی مسئله مسکن یکی از مصیبت بارترین مشکلات اجتماعی مردم ما بوده است . بسیاری از مردم در اسارت تهیه یک قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند و چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانکها و سودجویان و غارتگران بسر می بردند تا بتوانند پناهگاهی را برای خود و فرزندانشان دست و پا کنند . قشر عظیمی از مستضعفان جامعه هم بکلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایای بیغوله ها و اطاقکهای تنگ و تاریک و خرابه ها بسر می برند و چه بسا قسمت مهمی از درآمد ناچیزشان بایستی برای اجاره آن بپردازند و این میراث شوم برای ملت ما باقی مانده و اکنون جامعه ما با چنین مصیبتی دست به گریبان است . نظام اسلامی چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد و این از حداقل حقوق هر فرد است که باید مسکن داشته باشد ، مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند . هه محرومان باید خانه داشته باشند ، هیچکس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد . بر دولت اسلامی است که برای این مسئله مهم چاره ای بیندیشید و بر همه مردم است که در این موارد همکاری کنند .

اینجانب حسابی به شماره یکصد (100) در تمام شعب بانک ملی افتتاح کرده و از همه کسانی که توانایی دارند دعوت می کنم که برای کمک به خانه سازی برای محرومان به این حساب پول واریز کنند و در هر شهر از بین افراد صالح و مورد اعتماد گروهی حداقل مرکب از سه نفر از مهندسان و کارشناسان شهرسازی و خانه سازی و یکنفر روحانی و یک نماینده دولت انتخاب شوند تا با صرفه جویی و دقت کامل خانه های ارزان قیمتی بسازند و در اختیار محرومان قرار دهند و در این طرح به هیچ وجه پولی در برابر خرید زمین پرداخت نشود .

من امید وارم همه کسانی که زمین های وسیعی در اختیار دارند به این امر مهم اسلامی و انسانی کمک کند و نیروی کار و کارگری به طور وسیع به کار افتد و دولت نیز تصمیمات لازم را در تامین آب و برق و آسفالت و وسایل ایاب و ذهاب و مدرسه و درمانگاه و دیگر نیازمندی های عمومی فراهم سازد .

بنیاد مسکن نیز باید به کمک این طرح بشتابد و از اموال مصادره شده خاندان پهلوی و اطرافیانش در این طرح استفاده شود و نیز دولت باید در طرحهای اساسی و دراز مدت خود برای حل این مشکل در سطح عموم طرحهایی تهیه کند و اکنون این یک تجربه تازه از بسیج نیروی انتظامی ایمان جامعه در راه تعاون اسلامی و مبارزه با محرومیت است که ملت با توفیق الهی باید از آن نیز سرافراز در آید من با کمال تواضع از ملت عزیز در این امر حیاتی استمداد می کنم و سلامت و سعادت همگان را خواستارم .

روح الله الموسوی الخمینی

21/1/1358

In the name of allah
 Following Imam's historical command on 21 Farvardin

1358 and inauguration of account 100 and public attention to this important affair, Islamic Revolution housing association began its activity on 25th of Ordibehesht. The association's constitution was sanctioned on 17th Azar 1366.
Historical command text about the inauguration of account 100 and the Islamic Revolution Housing Association's foundation.
In the name of God, the compassionate, the merciful
Dear nation, brave and fighter brothers and sisters, now we have arrived in a sensitive stage of the Islamic Revolution, construction stage, the stage that Iran's deprived and oppressed people must enjoy the fruits. The stage that you must feel Islamic justice system's glory. The stage that you must cooperate with each other in order to annihilate poverty and weakness. You, Iran's honourable people, gained a great victory from struggle with colonization and exploitation and could triumph over the rebel regime by reliance on God and word unity and people's participation ,now also you mobilize for struggle against poverty and deprivation by contribution and  try for weaked  peoples save .housing affair was one of  the most disastrous social problems  of our people in hated pahlavi regime.Most  people were in desire for having house and they might spent all their life under the load of  the banks, profiteers and plunderers so that they can get a shelter for them. The great majority of deprived people were deprived of having house and lived in small and dark rooms and ruins and they may pay major portion of  their income for its rent and this wicked inheritance has remained for our nation and now our society is involved with such a trouble. The  Islamic system will not  tolerate such an injustice and discrimination and it is the minimum right of each person that should have a house , land problems must be solved and all deprived creatures of God should profit from this God's gift. all deprived people should have house , nobody must be deprived of having house. the Islamic government must solve the important problem and people must collaborate on this matter.

      I have inaugurated account 100 in all branches of  Melli bank and invite all persons who have ability to pay money into the account to help in constructing houses for the deprived people and are chosen a group consisting of three persons of engineers and civil experts and building experts and a clergyman and an agent of government from confident and competent individuals in each city so that they construct low-priced houses with thrift and perfect caution and hand them over deprived people and isn't paid any money for buying houses in this project.
I hope all persons who have large lands help the humane and Islamic important matter and labour force gets to work extensively and the government prepare necessary decisions on supplying water,  electricity , asphalt , means of transportation , schools , clinics and other public needs .

The housing association must help the project and the confiscated property of the Pahlavi's family is used in the project and also the government must provide projects for solving this problem and now it is a new experience of society, belief, police force's mobilization in Islamic cooperation and struggle with deprivation that people must perform it successfully . I request the help of  dear people humbly in this vital matter and I am desirous of all of people's health and happiness.

 Rooh Allah Moosavi Khomeyni
1979-04-10