آگهی استخدام

 آگهی استخدام بخش فناوری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی متخصص و کارآمد به صورت قرارداد خرید خدمت، از بین متقاضیان واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه حضوری دعوت به همکاری نماید   جدول شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان استخدامی در بنیاد مسکن انقلاب اسلام...
پنجشنبه، 08 آبان 1399 - 13:32
آگهی استخدام بخش مالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی متخصص و کارآمد به صورت قرارداد خرید خدمت، از بین متقاضیان واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه حضوری دعوت به همکاری نماید   جدول شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان استخدامی در بنیاد مسکن انقلاب اسلام...
یکشنبه، 27 بهمن 1398 - 09:31
هاست ویندوز آناجهاست ویندوز 2016