اخبار و رویداد

تاریخ انتشار: جمعه 30 اردیبهشت 1401
حضور کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در ستاد های ارتباطات مردمی سفر ریاست جمهوری

  حضور کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در ستاد های ارتباطات مردمی سفر ریاست جمهوری

امتیاز: Article Rating

حضور کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی  در ستاد های ارتباطات مردمی سفر ریاست جمهوری

اشتراک گذاری
تصاویر
 • حضور کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در ستاد های ارتباطات مردمی سفر ریاست جمهوری
 • حضور کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در ستاد های ارتباطات مردمی سفر ریاست جمهوری
 • حضور کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در ستاد های ارتباطات مردمی سفر ریاست جمهوری
 • حضور کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در ستاد های ارتباطات مردمی سفر ریاست جمهوری
 • حضور کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در ستاد های ارتباطات مردمی سفر ریاست جمهوری
 • حضور کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در ستاد های ارتباطات مردمی سفر ریاست جمهوری
 • حضور کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در ستاد های ارتباطات مردمی سفر ریاست جمهوری
 • حضور کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در ستاد های ارتباطات مردمی سفر ریاست جمهوری
 • حضور کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در ستاد های ارتباطات مردمی سفر ریاست جمهوری
 • حضور کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در ستاد های ارتباطات مردمی سفر ریاست جمهوری
 • حضور کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در ستاد های ارتباطات مردمی سفر ریاست جمهوری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل