ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
   چاپ   کمينه 

چایپاره

مسکن و مغازه   کمينه 
مشخصات پروژه قره کندی | آدرس محل مراجعه
 
نمایش تک صفحه ای

    آدرس پروژه: چایپاره - شهرک قره کندی
    متوسط متراژهرواحد مسکونی :  120
    تعداد بلوک:  تک واحدی
    تعداد طبقات:  1طبقه مسکونی
    تعداد واحد : 19 واحد
    تعداد پارکینگ :  _
    پیشرفت فیزیکی تا تاریخ 15/02/1395 : 5 %
* دارا بودن شرایط فرم (ج)
 


مشخصات پروژه قره کندی | صفحه 1 از 2 | آدرس محل مراجعه