ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
   چاپ   کمينه 

میاندوآب

مسکن و مغازه   کمينه 
مشخصات واحدهای تجاری پروژه فردوس | آدرس محل مراجعه
 
نمایش تک صفحه ای

    آدرس پروژه: خیابان 17 شهریور –  خیابان فردوسی (جانباز سابق)-  مجتمع آپارتمانی فردوس
    تعداد واحد : 2 واحد
     متراژ واحد  1 : همکف 112.32 مترمربع
    متراژ واحد  2 :  همکف 201.53  مترمربع
    پیشرفت فیزیکی  : 100%
*فاقد شرایط (فروش آزاد)
 


مشخصات واحدهای تجاری پروژه فردوس | صفحه 1 از 2 | آدرس محل مراجعه