ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
    کمينه 
اهم وظایف و اهداف انجمن خیرین مسکن ساز ایران
 


-    اشاعه فرهنگ مشارکت و جلب کمک های مردمی و خیّرین کشور به منظور ساخت و تولید مسکن ارزانقیمت برای نیازمندان


  - گسترش فرهنگ سنت حسنه وقف در امر تأمین مسکن مرومین از طریق بسترسازی مناسب با رعایت احکام، ضوابط  و مقررات وقف، عمری، سکنی و وقف انتفاع


    - سیاستگذاری وتعیین خط مشی در امر عمران اراضی انجمن و فضاهای مناسب با کاربردهای مسکونی (هماهنگ با قوانین و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی) به منظور حداکثراستفاده از آنها


   - تلاش در جهت اعتلاء فرهنگ ساخت و تولید مسکن مناسب و ارزان قیمت

   

- تلاش در جهت تقویت بنیه مالی انجمن و تامین منابع لازم


  - نظارت بر حسن تحقق منوبات و اهداف شرعیه خیرین و واقفین مسکن ساز در طول یات آنان و بعد از آن


 

  - هماهنگی های لازم بین دستگاه های ذیربط وخیرین و واقفان مسکن ساز جهت تحقق اهداف انجمن
 

- تلاش در جهت ساخت و ساز وتولید انبوه مسکن ارزان قیمت با استفاده از فن آوریهای جدید مناسب با هدف خانه دار شدن و واگذاری به اقشار آسیب پذیر و نیازمند وکمک در جهت کاهش قیمت مسکن


  - بررسی و مطالعه ساز و کارها و تجربیات سایر نهادها و همچنین دیگر کشورها در امر مشارکتهای مردمی

- تجهیز و تامین منابع بخش خصوصی، تعاونی و دولتی در جهت ساخت مسکن مناسب
 

- قبول تولیت، وصایت، نظارت در موقوفات واقفان و خیّرین مسکن ساز