ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
احداث حمام روستایی   کمينه 

 

 

عنوان فعالیت:احداث حمام روستایی

تعریف فعالیت

برای کمک به بهداشت خانوارهای روستایی و بالا بردن سطح کیفی حمام روستایی،بنیاد با هماهنگی بانک های عامل نسبت به پرداخت وام احداث حمام روستایی اقدام می نماید.

 

مدارک و زمان مورد نیاز-موارد امتیاز بندی

1-درخواست کتبی ممهور به مهر شورای اسلامی و یا دهیاری روستا                                            

 2-مدارک شناسایی متقاضی                                                                                                      

  3-مدارک شناسایی ملک  

 4-عکس3 در 4                                                                                                 

  زمان:در صورت تامین اعتبار و زمان ضربالعجل می باشد    

   امتیاز: فقط برای واحدهای خسارت دیده                           

   

خلاصه مراحل

بعد از اخذ درخواست از متاضیان،کارشناس از محل بازدید و بعد از رویت محل در صورت داشتن شرایط،نسبت به معرفی متقاضی به بانک اقدام و بانک نیز بعد از اخذ ضمانت و مدارک لازم نسبت به پرداخت وام اقدام می نماید

  

       گام

                           مراحل

  1     

 ارائه درخواست وام

 2

 بازدید کارشناس فنی و ارائه نظریه کارشناسی

 3

 احداث حمام

 4

 بازدید ناظر از مراحل احداث

5

درخواست پرداخت وام

6

 معرفی به بانک جهت اقدام

 

تشریح مراحل:

گام1-

عامل:متقاضی

شرح:متقاضی با ارائه درخواست کتبی که ممهور به مهر شورای اسلامی و یا دهیاری شده باشد به بنیاد مسکن مراجعه و اقدام نماید.

 گام2-

عامل:بنیاد

شرح: بعد از دریافت درخواست،کارشناس بنیاد از محل بازدید و نسبت به معرفی متقاضی به بانک اقدام می نماید.

 گام3-

عامل: بانک عامل

شرح: بانک عامل بعد از اخذ مدارک و معرفی نامه از سوی بنیاد نسبت به پرداخت وام اقدام می نماید.