ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
قرض الحسنه مسکن روستایی   کمينه 

 

عنوان فعالیت : قرض الحسنه مسکن روستایی

تعریف فعالیت

قزض الحسنه مسکن روستایی وامی است جهت تکمیل واحدهای نیمه تمام که طبق اصول فنی ساخته شده ولی به دلایلی از اتمام ساختمان باز مانده پرداخت می شود

مدارک وزمان مورد نیاز-موارد امتیاز بندی

1-     درخواست وام که به تایید شورای اسلامی رسیده باشد

2-     نظریه ناظرفنی مبنی بر رعایت اصول فنی

3-     کپی سند یا قولنامه

4-     عکس 4*3

5-     تکمیل و تائید فرم ص 1 توسط نناظر و شورای اسلامی روستا

6-     بررسی تقاضا توسط بنیاد

مدت حداقل 15 روز الی 2 سال مدت زمانی که بانک اقدام می کند

امتیاز: واحدهایی که از بنیاد وام گرفته اند و کارشان نیمه کار مانده است

خلاصه مراحل

بعد از درخواست متقاضی و بازدید کارشناس بنیاد و تعویض مدارک مورد نیاز به بانک عامل معرفی و بعد از ارائه ضامن معتبر وام پرداخت می شود.

گام

مراحل

1

درخواست کتبی ارائه مدارک مورد نیاز

2

بازدید کارشناس و معرفی به بانک عامل

3

ارائه ضمانت و اخذ وام

4

هماهنگی بانک عامل در خصوص پرداخت

5

اخذ دفترچه قسط و پرداخت اقساط

  

توضیحات گام ها

1-     درخواست کتبی متقاضی و ارائه مدارک مورد نیاز:

متقاضی  وام قرض الحسنه مسکن روستایی با ارائه درخواست کتبی(که مهموربه مهرشورای اسلامی روستا و یا دهیاری روستا رسیده باشد) به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مرحله اول شروع می شود.

2-     بازدید کارشناس فنی بنیاد از محل ساختمان:

بعد از اخذ درخواست کتبی متقاضی کارشناس فنی بنیاد از محل ساختمان بازدید و نسبت به تهیه کروکی اقدام و از متقاضی مدارک مورد نیاز خواسته می شود تا به بانک عامل معرفی گردد.

3-     ارائه ضمانت جهت اخذ وام:

4-     بعد از معرفی متقاضی به بانک عامل مدارک مورد نیاز بانک تهیه و ارائه می گردد سپس بانک عامل ضامن معتبر جهت تضمین وام را از متقاضی خواسته که متقاضی با ارائه ضامن معتبر نسبت به اتمام و تکمیل پرونده اقدام نمایند.

عامل : متقاضی

5-     هماهنگی بانک عامل در خصوص پرداخت مراحل وام

بعد از تکمیل پرونده و تائید بانک عامل مبنی بر انجام عملیات بانکی به بنیاد مسکن و بنیاد حداکثر در دو مرحله وام را با هماهنگی بانک عامل در وجه متقاضی پرداخت خواهند نمود.

عامل: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان

6-     اخذ دفترچه قسط : بعد از تکمیل و اتمام عملیات ساختمانی و پرداخت کلیه وام بانک عامل نسبت به ارائه دفترچه اقساط و به شخص ارائه می گردد.

عامل : بانک عامل