ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
اساسنامه بنیادمسکن انقلاب اسلامی   کمينه 

 

فصل اول – تعریف و هدف :

   ماده 1 : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که در این اساسنامه اختصاراً بنیاد نامیده می شود نهاد انقلاب اسلامی است که بر اساس فرمان 21 فروردین 1358 رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی مدظله به منظور تأمین مسکن محرومان به ویژه روستاییان در جار چوب سیساستها و برنامههای دولت تشکیل گردیده است :

. فصل دوم  – وظایف :

ماده 2 : مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومانه اعم از روستایی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشارکت ، همکاری و خودیاری مردم و دستگاههای مختلف .

ماده 3 : تهیه طرح مجتمع های زیستی و واحدهای مسکونی ارزان قیمت و اجرای آنها بطور مستقیم یا با مشارکت مردم با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط در روستا و شهر .

تبصره : دولت موظف است در اجرای پروژه ها و طرحهای مسکونی خود به غیر از خانه های سازمانی شهری اولویت را به بنیاد بدهد .

ماده 4 : تهیه زمین مورد نیاز طرحها و پروژه های بنیاد و آماده سازی آنها .

تبصره 1 : دولت و بنیاد مستضعفان مکلفند زمینهای مناسب خود را جهت اجرای طرحهای مسکونی مصوب شورای مرکزی بنیاد واگذار می نماید .

تبصره 2 : اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند زمین های ملکی خود را به بنیاد هبه نمایند و قانون زمین شهری مانع این امر نخواهد بود .

تبصره 3 : هیأت های هفت نفره واگذاری زمین و سازمان جنگلها و مراتع مکلفند زمین های دولتی مناسب را جهت واگذاری و اجرای طرحهای مسکن روستایی پس از اعلام نیاز بنیاد به شرط نداشتن کاربری کشاورزی در اختیار بنیاد قرار دهند .

تبصره 4 : دولت موظف است نسبت به تأمین آب ، برق ، را ه ، مدرسه ، درمانگاه و دیگر نیازمندیهای عمومی این طرحها از طریق وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط اقدام لازم بعمل آورد .

ماده 5 : کمک در جهت تأمین مصالح ساختمانی کشور از طریق تولید ، تهیه توزیع .

تبصره 1 : وازرتخانه های صنایع و معادن و فلزات موظفند در مورد صدور موافقتهای اصولی و اجازه بهره برداری از معادن با اولویت برای بنیاد اقدام نموده و بنیاد از شمول محدودیتهای ماده 38 قانون معادن مصوب 1/3/1362 مستثنی است .

تبصره 2 : دولت موظف است کارگاهها و کارخانجات تولید شن و ماسه ، مصنوعات بتنی و سیمانی ، آجر ، گچ و آهک خود را در حد نیاز به بنیاد واگذار نماید .

ماده 6 : نظارت بر پرداخت و مصرف وامهای قرض الحسنه مسکن روستایی و ارزان قیمت شهری که از محل منابع مالی و سیستم بانکی کشور تأمین می شود .

تبصره : دولت موظف است در اجرای این ماده اعتبارات لازم رابه صورت قرض الحسنه مسکن روستاها ، با هماهنگی دستگاههای ذیربط و اجرای آن با مشارکت مردم از محل اعتبارات مصوب واگذاری دولت .

ماده 8 : تهیه و ارائه طرحهای لازم برای بازسازی و نوسازی مناطق مسکونی روستایی آسیب دیده در اثر جنگ ، سیل ، زلزله و سایر سوانح طبیعی و اجرای آن با مشارکت مردم و هماهنگی دستگاههای ذیربط و اجرای آن با مشارکت مردم و هماهنگی با سازمانها و ارگانهای ذیربط .

تبصره : دولت موظف است اجرای طرح های موضوع این ماده را همراه با اعتبارات مربوطه با رعایت اولویت به بنیاد واگذار نماید .

نمایش تک صفحه ای
صفحه اول | صفحه دوم