حوزه مسکن شهری

تعریف فعالیت

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به اقشار کم درآمد جامعه آپارتمانهایی به متراژ متفاوت در سطح شهر آغاز می نمایدو در صورت واجد شرایط اقدام می شود.

مدارک وزمان مورد نیاز-موارد امتیاز بندی

1-     درخواست متقاضی

2-     متقاضیان فاقد مسکن در الویت قرار گیرند و همچنین با توجه به شرایط مشخص شده در بنیاد افرادی در الویت قرار می گیرند.

3-     زمان نا محدود می باشد.

مدارک: فتوکپی شناسنامه ، فتوکپی کارت ملی ، فرم ج

امتیاز: کمیته امداد ، اقشار کم درآمد، خانواده های شهدا، زنان بی سرپرست، سند با نام فرد نباشد، وام مسکن استفاده نکرده باشد، قبلا از بنیاد مسکن نخریده باشد.

خلاصه مراحل

بعد از اخذ درخواست از متقاضی در صورت فروش آپارتمان متقاضی نسبت به تکمیل فرمهای مخصوص اقدام و پس از بررسی در ص.رت داشتن شرایط و قبول شرایط توسط متقاضی اقدام می شود.

گام

مراحل

1

درخواست متقاضی

2

تکمیل پرونده

3

اعلام شرایط

4

بررسی شرایط متقاضی(استعلام)

  در این طرح که برای تامین مسکن دهکهای درآمدی سوم تا هفتم  پیش بینی شده است از طرف دولت زمین (به دو صورت اجاره 99 ساله وتقسیط 10 ساله)  و تسهیلات بانکی به مبلغ 1000 میلیون ریال  و تخفیف 50 % در عوارض شهرداری و خدمات سازمان نظام مهندسی در نظر گرفته شده است ، در طرح فوق تامین هزینه آماده سازی زمین به صورت قدرالسهم  هر متقاضی از زمین دریافتی و هزینه ساخت واحد بر عهده متقاضیان است.

 متقاضیان پس از اعلام عمومی در سه مرحله نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک هویتی در سامانه tem در شهرهایی که زمین مورد نیاز توسط راه و شهرسازی تامین شده است اقدام نموده اند که پس از بررسی سوابق فرم ج و مالکیت نامبردگان توسط وزارت راه و شهرسازی، افراد واجد شرایط جهت کنترل سابقه سکونت حداقل 5 ساله و مدارک هویتی  به بنیاد مسکن معرفی شده اند.پس از تایید و کنترل مدارک فوق، متقاضیان نهایی جهت افتتاح حساب و واریز مبلغ آورده اولیه به مبلغ 400 میلیون ریال به بانک مسکن معرفی می شوند. پس از واریز آورده اولیه  در شهرهایی که زمین مناسب وجود دارد ، مراحل قرعه کشی پروژه یا واگذاری قطعات  به دو شکل فوق الذکر بر اساس بخشنامه های صادره با حضور مقامات شهرستان (نماینده دادستان محترم ، نماینده امام جمعه محترم ، نماینده اداره راه و شهرسازی و نمایندگان بنیاد مسکن به همراه متقاضیان ) تشکیل و انجام می گردد .

مسوولیت کارگذاری و ساماندهی متقاضیان طرح اقدام ملی شهرهای زیر 100 هزار نفر  ( نقده ، شاهیندژ، اشنویه ، سیه چشمه ، محمدیار) و همچنین شهرهای منطقه آزاد ماکو ( ماکو، شوط ، پلدشت و بازرگان ) به بنیاد مسکن واگذار شده است  بر اساس شیوه نامه ابلاغی طرح فوق ، ساخت پروژه ها به سه صورت (بنیاد ساخت ، گروههای ساخت 3 تا 10 نفر و انبوه ساز)پیشبینی شده است که متناسب با شرایط فرهنگی ، اجتماعی  و اقتصادی محلی  ساماندهی متقاضیان انجام می شود.