حوزه بازسازی

تعریف فعالیت

بازسازی واحدهای خسارت دیده : بعد از وقوع حادثه های طبیعی و غیر مترقبه سازمانها و ارگانهای عملیاتی نسبت به بازسازی و سامان دهی واحدها اقدام می نمایند.

مدارک وزمان مورد نیاز-موارد امتیاز بندی

1- مدارک شناسایی مالک

2- مدارک شناسایی ملک

3- عکس 4*3

4- ارائه نقشه ساختمانی به همراه پروانه ساختمانی

زمان : در صورت اعتبار زمین سریع اقدام خواهد شد.

امتیاز بندی : فقط واحدهای خسارت دیده

خلاصه مراحل

بعد از وقوع و تعیین خسارت نسبت به بازسازی واحدها طبق نقشه و پروانه های صادره از مراجع قانونی اقدام می شود.

گام

مراحل

1

ارائه معرفی نامه از سازمانهای معتبر در خصوص وقوع حادثه وتخریب واحد

2

بازدید کارشناس فنی و اعلام نظر در خصوص واحد ساختمانی

3

تشکیل پرونده و ارائه به بنیاد، اخذ مدارک و کنترل آنها و معرفی به بانک عامل

4

درخواست صدور پایانکار

5

بازدید ناظران و ارائه پایانکار ساختمانی

تعریف فعالیت

برای کمک به بهداشت خانوارهای روستایی و بالا بردن سطح کیفی حمام روستایی،بنیاد با هماهنگی بانک های عامل نسبت به پرداخت وام احداث حمام روستایی اقدام می نماید.

 

مدارک و زمان مورد نیاز-موارد امتیاز بندی

1-درخواست کتبی ممهور به مهر شورای اسلامی و یا دهیاری روستا                                            

 2-مدارک شناسایی متقاضی                                                                                                      

  3-مدارک شناسایی ملک  

 4-عکس3 در 4                                                                                                 

  زمان:در صورت تامین اعتبار و زمان ضربالعجل می باشد    

   امتیاز: فقط برای واحدهای خسارت دیده                           

   

خلاصه مراحل

بعد از اخذ درخواست از متاضیان،کارشناس از محل بازدید و بعد از رویت محل در صورت داشتن شرایط،نسبت به معرفی متقاضی به بانک اقدام و بانک نیز بعد از اخذ ضمانت و مدارک لازم نسبت به پرداخت وام اقدام می نماید

  

       گام

                           مراحل

  1     

 ارائه درخواست وام

 2

 بازدید کارشناس فنی و ارائه نظریه کارشناسی

 3

 احداث حمام

 4

 بازدید ناظر از مراحل احداث

5

درخواست پرداخت وام

6

 معرفی به بانک جهت اقدام

 

تشریح مراحل:

گام1-

عامل:متقاضی

شرح:متقاضی با ارائه درخواست کتبی که ممهور به مهر شورای اسلامی و یا دهیاری شده باشد به بنیاد مسکن مراجعه و اقدام نماید.

 گام2-

عامل:بنیاد

شرح: بعد از دریافت درخواست،کارشناس بنیاد از محل بازدید و نسبت به معرفی متقاضی به بانک اقدام می نماید.

 گام3-

عامل: بانک عامل

شرح: بانک عامل بعد از اخذ مدارک و معرفی نامه از سوی بنیاد نسبت به پرداخت وام اقدام می نماید.

تعریف فعالیت

قزض الحسنه مسکن روستایی وامی است جهت تکمیل واحدهای نیمه تمام که طبق اصول فنی ساخته شده ولی به دلایلی از اتمام ساختمان باز مانده پرداخت می شود

مدارک وزمان مورد نیاز-موارد امتیاز بندی

1-     درخواست وام که به تایید شورای اسلامی رسیده باشد

2-     نظریه ناظرفنی مبنی بر رعایت اصول فنی

3-     کپی سند یا قولنامه

4-     عکس 4*3

5-     تکمیل و تائید فرم ص 1 توسط نناظر و شورای اسلامی روستا

6-     بررسی تقاضا توسط بنیاد

مدت حداقل 15 روز الی 2 سال مدت زمانی که بانک اقدام می کند

امتیاز: واحدهایی که از بنیاد وام گرفته اند و کارشان نیمه کار مانده است

خلاصه مراحل

بعد از درخواست متقاضی و بازدید کارشناس بنیاد و تعویض مدارک مورد نیاز به بانک عامل معرفی و بعد از ارائه ضامن معتبر وام پرداخت می شود.

گام

مراحل

1

درخواست کتبی ارائه مدارک مورد نیاز

2

بازدید کارشناس و معرفی به بانک عامل

3

ارائه ضمانت و اخذ وام

4

هماهنگی بانک عامل در خصوص پرداخت

5

اخذ دفترچه قسط و پرداخت اقساط

  

توضیحات گام ها

1-     درخواست کتبی متقاضی و ارائه مدارک مورد نیاز:

متقاضی  وام قرض الحسنه مسکن روستایی با ارائه درخواست کتبی(که مهموربه مهرشورای اسلامی روستا و یا دهیاری روستا رسیده باشد) به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مرحله اول شروع می شود.

2-     بازدید کارشناس فنی بنیاد از محل ساختمان:

بعد از اخذ درخواست کتبی متقاضی کارشناس فنی بنیاد از محل ساختمان بازدید و نسبت به تهیه کروکی اقدام و از متقاضی مدارک مورد نیاز خواسته می شود تا به بانک عامل معرفی گردد.

3-     ارائه ضمانت جهت اخذ وام:

4-     بعد از معرفی متقاضی به بانک عامل مدارک مورد نیاز بانک تهیه و ارائه می گردد سپس بانک عامل ضامن معتبر جهت تضمین وام را از متقاضی خواسته که متقاضی با ارائه ضامن معتبر نسبت به اتمام و تکمیل پرونده اقدام نمایند.

عامل : متقاضی

5-     هماهنگی بانک عامل در خصوص پرداخت مراحل وام

بعد از تکمیل پرونده و تائید بانک عامل مبنی بر انجام عملیات بانکی به بنیاد مسکن و بنیاد حداکثر در دو مرحله وام را با هماهنگی بانک عامل در وجه متقاضی پرداخت خواهند نمود.

عامل: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان

6-     اخذ دفترچه قسط : بعد از تکمیل و اتمام عملیات ساختمانی و پرداخت کلیه وام بانک عامل نسبت به ارائه دفترچه اقساط و به شخص ارائه می گردد.

عامل : بانک عامل

 

DNNGo.ContentBuilder

Empty
Click + to add content